Czynności

Notariusz

jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.

Przy dokonywaniu

czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział
w czynności na podstawie prawem przewidzianych dokumentów – dowód osobisty, paszport, karta pobytu.

Dokumenty

Celem określenia wykazu dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnej prosimy Państwa o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy.

Szczegółowy wykaz dokumentów uzyskają Państwo po spotkaniu z notariuszem
i zapoznaniu się przez niego z konkretnym stanem faktycznym i prawnym.

Wszelkie dokumenty i informacje możecie Państwo dostarczyć do kancelarii osobiście lub drogą mailową na adres sobczuk@notar.pl. Przy odczytaniu aktu notarialnego należy okazać notariuszowi oryginały dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu

Przewiń do góry